[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง : การยกเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้เขียน : นางสาวพรชนก เครือโชติ
วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 98
Bookmark and Share


เรื่อง   การยกเลิกการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

                    ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 แจ้งการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำน้อย และโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย        ตามประกาศ ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ต่อมาได้มีการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำน้อย ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแม่ต๋ำ

 

                   ดังนั้น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จึงขอยกเลิกการรวมสถานศึกษาพื้นฐาน ระหว่างโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำน้อย และโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 - เห็นควรปิดประกาศ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ธ.ค. 2561
     การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ธ.ค. 2561
     การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ธ.ค. 2561
     การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 21 ส.ค. 2561
     การยกเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ส.ค. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์