[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง : การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้เขียน : นางสาวพรชนก เครือโชติ
วันที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 143
Bookmark and Share


 ด้วย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ได้แจ้งการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านโน่นสว่าง ตำบลกุดจิก อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

                   2.โรงเรียนบ้านข้องโป้ สาขาบ้านโน่นหวาย ตำบลบ้านข้าม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

                   3.โรงเรียนบ้านผาเสด็จ ตำบลกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง 

                   4.โรงเรียนผาสุก สาขาผาสวรรค์ ตำบลกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง

                   5.โรงเรียนบ้านโสกแดง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง

ในการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ จึงขอประชาสัมพันธ์และประกาศ เรื่องการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ธ.ค. 2561
     การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ธ.ค. 2561
     การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ธ.ค. 2561
     การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 21 ส.ค. 2561
     การยกเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ส.ค. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์